Het project dankt haar naam aan Houthandel W.S. van de Wetering & Co. die zich in 1929 vestigde aan de Westerhaven, ofwel de Houthaven van Schiedam. De boomstammen lagen toentertijd te dobberen in het water om behandeld en verder verwerkt te worden tot planken.

De laatste fase van Houthaven zal aan alle eisen van het heden voldoen, maar in de architectuur zal de bestaande en historische omgeving zeker terugkomen.

STOER SCHIEDAMS WONEN

De omgeving van Houthaven heeft kenmerkende eigenschappen die de plek van de toekomstige woningen bepalen.
De nabijgelegen haven, de dijk en een bestaande bomenrij zijn van invloed op de ligging en de indeling van de woningen, zodat je echt kunt genieten van het stoere karakter van de haven, maar waar je bovenal comfortabel en duurzaam woont in een groene omgeving.

Een deel van de bestaande bomen zal behouden blijven. Sommige oude bomen op de locatie zijn vermoedelijk de restanten van het nabijgelegen Volkspark dat in de jaren ’60 tot aan Houthaven reikte.

Wil je stoer wonen met een weids uitzicht over het water of zicht over de dijk? Of misschien wel allebei? Dat kan in Houthaven.

HET NIEUWE PLAN

De eerder gepresenteerde beoogde ontwikkeling van 65 eengezinswoningen was passend binnen de toen geldende kaders. Omdat recent een aantal belangrijke en voor deze ontwikkeling bepalende randvoorwaarden/kaders is gewijzigd kan de beoogde verkaveling niet meer. 

Eén van de bepalende randvoorwaarden is de dijkhoogte van de Westfrankelandsedijk waaraan het projectgebied grenst. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft haar eisen inzake de dijkhoogtes recent aangepast. Vanwege de klimaatverandering stijgt het water sneller en moeten dijken worden verhoogd en/of in de toekomst verhoogd kunnen worden, waaronder de Westfrankelandsedijk. Doordat deze dijk in de toekomst (tussen nu en ca. 100 jaar) ca. 2 meter hoger moet kunnen worden, moet de dijk ook breder worden. Daardoor wordt het plangebied smaller (de beoogde contouren volgens onderstaande afbeelding). De gewenste ruimtelijke kwaliteit en de eerdere beoogde verkaveling met 65 eengezinswoningen passen daardoor niet meer.

AM ziet dit als een nieuwe kans en werkt met het team toe naar een project dat past binnen de hernieuwde kaders, zodoende dat een toekomstbestendig en klimaatadaptief project kan worden gerealiseerd, passend binnen een toekomstbestendige en klimaatadaptieve omgeving. Samen met  gemeente Schiedam verkent AM op dit moment de mogelijkheden. Het beoogde nieuwe plan zal zich passen rondom het bestaande groen en water.